Uçak Kazaları

Uçak Kazaları

Uçak Kazaları

Uçak kazaları modern dünyanın havacılık felaketlerindendir. Büyük can ve mal kayıpları yaşanan bu tür kazalarda, zarar görenlerin zararları birçok hukuki işlem ve uzun süren davalar sonrasında tazmin edilebilmektedir.

Uçak Kazalarında Sürenin Önemi

Uçak kazalarında can kaybı için alınacak tazminatların başvuruları ve dosyaların doğru şekilde takip edilmesi zararın karşılanmasında süreyi kısaltacak ve hızlı bir şekilde alacakların tazmin edilmesini sağlayacaktır.