İş Kazaları

İş Kazaları

İŞ KAZASI NEDİR?

Aşağıda belirtilen durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denir:

Sigortalının işyerinde bulunduğu anda, işveren tarafından verilen işin yürütülmekte olduğu esnasında, 

Sigortalının, işveren tarafından görev ile bir başka yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmadan geçirdiği zamanlarda, 

Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

Sigortalıların, işverence tahsis ettiği bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak taşınmaları sırasında, 

Kazaların meydana gelmesi (Madde- 506/11)’e göre iş kazası olarak adlandırılmaktadır.

İŞ KAZASININ MEYDANA GELDİĞİ DURUMLARDA NELER YAPILMALIDIR?

İş kazası en kısa sürede bulunulan mevkiiye en yakın polis merkezine bildirilmelidir. 

Aynı zamanda; kaza durumu, en geç kazadan bir sonraki gün içinde işverene veya kuruma bildirilir. 

İşverenler, işyerinde olan iş kazası ve meslek hastalıklarını en fazla 2 iş günü içinde bölge müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.

SİGORTALININ VEFATİ HALİNDE AİLE FERTLERİNE SAĞLANAN YARDIMLAR: 

Şartların olması halinde, Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık maaş bağlanır, 

Emeklilik hakkı olmayan eşi, çocukları, ana ve babasına toplu ödeme yapılır, 

Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı belirli bir cenaze masrafı sigortalı yakınlarına ödenir. 

Bazı durumlarda sigortalının eş, çocuk, anne ve babasına emeklilik maaşı bağlanmaktadır.